Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Skype με Infoquest

Στις 8/5/2018 οι μαθητές της Β' και Γ' λυκείου, ειδικότητα Πληροφορικής, συνομίλησαν διαδικτυακά με την κα Σκορδίλη, Marketing Director of Info Quest Technologies. Ενημερώθηκαν για τις νέες τενολογίες, τις νέες τάσεις και γενικότερα τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής.