Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

live without bullying

Στις 22/2/2018, στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο Γ' Αθήνας, πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακή διαδραστική / αλληλεπιδραστική συζήτηση με Θέμα "Σχολικός και Διαδικτυακός Εκφοβισμός" με τους μαθητές/τριες του 4ου ΕΚ Γ΄Αθήνας (3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου & 1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου) και της υπεύθυνης του "Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)" κας Αντωνοπούλου. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες  ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα “Live Without Bullying”, την  ηλεκτρονική πλατφόρμα "www.livewithoutbullying.com" και τις online και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρει τόσο σε παιδιά 10 έως 18 ετών όσο και σε γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Χαριτοπούλου Ε,  Τσόντζορα Π., Φωτοπούλου Α., Κορδαλής Ν., Τατσιώνας Λ.Η Αφίσα της Δράσης μας