'Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι'
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος


ιστοσελίδα: http://3epal-perist.att.sch.gr/autosch/joomla15/

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Μαθητεία 2016-2017ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ (ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ) έχουν δικαίωμα στο θεσμό της Μαθητείας. (Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Για το 2016-2017 ο θεσμός θα λειτουργήσει από 1η Μαρτίου και από τον επόμενο χρόνο από τον Οκτώβριο.
Προϋποθέσεις
Ο μαθητευόμενος πρέπει:
  1. να έχει απολυτήριο ΕΠΑΛ και πτυχίο ειδικότητας:

    • Υπαλ. διοικ. κ΄ οικον. Υπηρεσιών
    • Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
    • Βοηθός νοσηλευτή

      2.  να βρίσκεται εκτός ασφάλισης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
      3. δεν υπερβαίνει το 24ο έτος ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το σχολείο μέχρι 19/1/2017(210 5782223-4).


Διεύθυνση 3ου ΕΠΑΛ Περιστερίου