Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Στρατιωτικές Σχολές 2015 (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) με τις πανελλαδικές εξετάσεις 2015.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
Η προθεσμία για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία "Έλληνες του Εξωτερικού" λήγει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2015