Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πρωτάθλημα ping-pong 3/4/2014

Ενδοσχολικό πρωτάθλημα ping-pong 
Πέμπτη 3/4/2014
Συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές:
 1. ΚΕΣΚΟΣ Π.
 2. ΑΦΖΑΛ ΤΖΑΒΑΝΤ
 3. ΛΙΤΙΝΑΣ
 4. ΤΖΑΤΖΑΪ
 5. ΜΠΑΛΑΡΙΝΗΣ
 6. ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ
 7. ΚΑΛΑΤΖΗΣ
 8. ΜΟΙΡΑΣ
 9. ΚΟΛΙΑΣ
 10. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
 11. ΑΦΖΑΛ ΤΟΣΙΦ
 12. ΜΠΟΥΖΑΣ
 13. ΓΚΙΚΑΣ
 14. ΜΑΞΙΜΟΣ
 15. ΛΑΖΑΡΟΥ
 16. ΠΑΠΠΑΣ
 17. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
 18. ΣΛΙΒΟ
 19. ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ
 20. ΧΑΛΚΙΔΗΣ
 21. ΔΑΛΕΚΟΣ
 22. ΣΟΥΛΑΚΗΣ
 23. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
 24. ΒΕΡΑΝΤΑΚΟΣ
 25. ΜΠΡΟΥΝΑ
 26. ΑΦΖΑΛ ΑΪΣΑ
 27. ΧΕΛΜΗ

Νικήτης:
Αφζάλ Τζαφάντ