'Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι'
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος


ιστοσελίδα: http://3epal-perist.att.sch.gr/autosch/joomla15/
Σχεδιασμός-Συντήρηση
: Χαριτοπούλου Ε.

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Εγγραφές 2013-2014


Εγγραφές  για το σχολικό έτος 2013-2014


Οι εγγραφές και οι ανανεώσεις εγγραφών ΕΓΙΝΑΝ στο διάστημα 21-06-2013 έως 28-06-2013. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας(π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούςοικογενειακούς λόγους)καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
Η εγγραφή των μαθητών στο ΕΠΑΛ είναι απαραίτητη και στις τρεις τάξεις του.