'Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι'
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος


ιστοσελίδα: http://3epal-perist.att.sch.gr/autosch/joomla15/
Σχεδιασμός-Συντήρηση
: Χαριτοπούλου Ε.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ έως και την Πέμπτη 20.06.2013

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Καλημέρα σας,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7215/11.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-ΗΝΚ) Απόφαση Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν κατά τα οφειλόμενα και δεν υπέβαλλαν  δικαιολογητικά για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» ή αυτά υποβλήθηκαν μετά την οριζόμενη ημερομηνία λήξης, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλην των περιοχών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Μαθητείας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» κάθε Σχολικής Μονάδας, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά των αποφοίτων που θα επιλέξουν τη Μονάδα τους για να τα καταθέσουν και να προχωρήσουν σε εξέταση τους για την περίπτωση μη εγκυρότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2317/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-Μ44) Εγκύκλιο του Γ.Γ. και την υπ’ αρ. πρωτ. 2810/06.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ9-ΞΝΨ) Διευκρινιστική της Εγκύκλιο και να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr) για την παραλαβή και το αποτέλεσμα του ελέγχου, έως και την Πέμπτη 20.06.2013.

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Σαρμανιώτης Αχιλλέας


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – Μονάδα  Β3 
Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι

e-mail                  : asarmaniotis@minedu.gov.gr
τηλέφωνο         : 210 - 34 42 138
FAX                        : 210 - 34 42 153